Strony zagraniczne:
Beton i zaprawy
Domieszki do betonu i zapraw
Powierzchniowa pielęgnacja
Powłoki elewacyjne dyspersyjne i mineralne, farby malarskie
Budowa - Basen - Weterynaria
Farby malarskie, preparaty gruntujące, ochrona drewna, likwidacja pleśni

Szukaj

Zaloguj

Kontakt

STACHEMA Polska sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 49
21-040 Świdnik

tel. +48 81 745 46 60
fax +48 81 745-46-61
E-mail:zamowienia[at]stachema.pl

Strona główna

O nas

Spółka STACHEMA powstała w 1991 roku, jako firma zajmująca się domieszkami do betonu. Od tego roku oferta chemii budowlanej jest nieustannie poszerzana. Nowe produkty odzwierciedlają potrzeby rynku i permanentną potrzebę zwiększania jakości betonu. Rozwój spółki polega na wytwarzaniu własnego programu produktów o stale rosnących parametrach efektywności działania domieszek. Nieodłączną częścią strategii firmy jest wysoko wykwalifikowane doradztwo technologiczne. Jesteśmy niezwykle skoncentrowani na kompleksowym rozwiązywaniu problemów klienta, poprzez badania laboratoryjne, doradztwo technologiczne na węźle, tworzenie optymalnych receptur i stosowania adekwatnych do potrzeb, domieszek. Poprzez tak kompleksową obsługę klienta zdobywamy stale, dynamicznie rosnący, udział w rynku i niezwykle lojalnych klientów, ceniących jakość.

Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z przepisami STN EN ISO 9001:2009. Wszystkie nasze produkty mają certyfikat kontroli wewnętrznej, posiadamy zatem prawo do znakowania naszych wyrobów europejskim znakiem zgodności.

 

Produkty

Firma STACHEMA jest wysoko wyspecjalizowanym producentem i dostawcą kompleksowego asortymentu chemii budowlanej. Poprzez zastosowania naszej chemii budowlanej proponujemy rozwiązania techniczno-ekonomiczne w zakresie produkcji betonu, również chemicznych środków do drewna, basenów oraz dla weterynarii.

Budowa * Basen * WeterynariaPowierzchniowa pielęgnacja Beton i zaprawy
 


Laboratorium doświadczalne - chemia budowlana

Spółka STACHEMA Bratislava s.r.o. otrzymała zaświadczenie o akredytacji wystawione przez Laboratorium Doświadczalne STACHEMA z datą ważności od 23.12.2009. Akredytowane Laboratorium Doświadczalne STACHEMA wykonuje pobieranie próbek (poza zakresem akredytacji) oraz próby akredytowane poniższych materiałów budowlanych i produktów:

Próby dokonywane na świeżym betonie (określanie konsystencji, określanie zawartości powietrza, objętościowe określanie masy wilgotnej mieszanki betonowej), próby dokonywane na betonie stężonym (określanie wymiarów i objętościowej masy betonu stężonego, ustalanie wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i inne), próby na domieszkach (ustalanie homogenizacji i koloru, gęstości, zawartości suchej masy, wilgotności i chłonności(nasiąkliwości) betonu itd.), wybrane próby domieszek do betonu klasy I i klasy II, wybrane próby kruszywa do betonu, próby na małych (drobnych) produktach betonowych.

więcej informacji o laboratorium
 
 
 

Przedsiębiorstwo STACHEMA Polska Sp. z o.o. zrealizowało projekt nr 02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-172/11 pt. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez zakup środków trwałych", współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostały do oferty firmy nowe produkty:

  • superplastyfikator do betonu na bazie eterów polikarboksylowych (PCE) oraz kwasów polikarboksylowych,
  • domieszka kompleksowa do zapraw.

Dotychczasowa oferta firmy została również ulepszona poprzez:

  • wzrost terminowości realizacji zamówień poprzez ograniczenie zlecania wykonywania niektórych prac na zewnątrz,
  • zwiększenie jakości produktów.