STACHEMA Polska Sponsorem Głównym wydarzenia

Jak dobór składników betonu wpływa na ślad węglowy przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości materiału? Odpowiedzią na to pytanie będą wyniku konkursu organizowanego przez studentów Koła Naukowego Technologii Budownictwa „Aedificatio” Politechniki Lubelskiej.

Studenci Koła Naukowego Technologii Budownictwa „Aedificatio”, działającego przy Katedrze Inżynierii Procesów Budowlanych na Politechnice Lubelskiej, pod kierunkiem dr inż. Michała Tomczaka, zapraszają na konkurs pt. „CONCRETNE WYZWANIE Vol. 5: Ślad węglowy”.

–Chcemy pokreślić rolę efektywnego doboru składników, które wpływają na udział śladu węglowego. Ekologiczny beton wciąż może być bardzo wytrzymałym materiałem – mówi jeden z organizatorów.

Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu 3 sześciennych próbek betonowych (150x150x150 mm) o możliwie najmniejszym śladzie węglowym, a największej wytrzymałości. Beton ten ma posiadać średnią (z 3 pomiarów) wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 40 MPa.

Konkurs ma na celu promowanie kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności technicznych studentów uczelni technicznych. Aby wziąć udział w Konkursie, zainteresowani muszą zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez media społecznościowe Organizatora lub jednostki uczelni. Liczba miejsc w konkursie jest ograniczona. Szczegółowe informacje.

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi. STACHEMA Polska jest Sponsorem Głównym wydarzenia.

STACHEMA Polska Sponsorem Głównym wydarzenia

Jak dobór składników betonu wpływa na ślad węglowy przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości materiału? Odpowiedzią na to pytanie będą wyniku konkursu organizowanego przez studentów Koła Naukowego Technologii Budownictwa „Aedificatio” Politechniki Lubelskiej.

Studenci Koła Naukowego Technologii Budownictwa „Aedificatio”, działającego przy Katedrze Inżynierii Procesów Budowlanych na Politechnice Lubelskiej, pod kierunkiem dr inż. Michała Tomczaka, zapraszają na konkurs pt. „CONCRETNE WYZWANIE Vol. 5: Ślad węglowy”.

–Chcemy pokreślić rolę efektywnego doboru składników, które wpływają na udział śladu węglowego. Ekologiczny beton wciąż może być bardzo wytrzymałym materiałem – mówi jeden z organizatorów.

Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu 3 sześciennych próbek betonowych (150x150x150 mm) o możliwie najmniejszym śladzie węglowym, a największej wytrzymałości. Beton ten ma posiadać średnią (z 3 pomiarów) wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 40 MPa.

Konkurs ma na celu promowanie kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności technicznych studentów uczelni technicznych. Aby wziąć udział w Konkursie, zainteresowani muszą zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez media społecznościowe Organizatora lub jednostki uczelni. Liczba miejsc w konkursie jest ograniczona. Szczegółowe informacje.

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi. STACHEMA Polska jest Sponsorem Głównym wydarzenia.