STACHEMA Polska na imprezie Łotewskiego Stowarzyszenia Betonu

Za nami jubileuszowa XXX Naukowa i Techniczna Konferencja Łotewskiego Stowarzyszenia Betonowego oraz finał XVI Olimpiady Betonowej. STACHEMA Polska była patronem merytorycznym wydarzenia.

Łotewskie Stowarzyszenie Betonowe (LCA – Latvian Concrete Association), do którego należy STACHEMA Polska, zakończyło kolejny rok działalności tradycyjną Naukową i Techniczną Konferencją. Jubileuszowa, 30 edycja wydarzenia wpisała się swoją tematyką w najważniejsze trendy branżowe ostatnich miesięcy. Nurtem przewodnim były cementy niskoemisyjne i neutralność klimatyczna.

Dodatkowo organizatorzy przekazali wnioski z obrad łotewskich komitetów naukowych (TK01 – odpowiedzialnego za opracowanie krajowego uzupełnienia do normy EN 206 dotyczącego mrozoodporności oraz komitetu TK03 – odpowiedzialnego za opracowanie krajowych wymagań dotyczących betonów architektonicznych).

Podczas konferencji odbył się również finał XVI Olimpiady Betonowej, która w tym roku obfitowała w rekordową liczbą uczestników (16 zespołów). Główną konkurencją było wykonanie próbek betonu o wymiarach 100x100x100 mm o wytrzymałości najbliższej 100 MPa.

Podium prezentowało się następująco:

  1. Zespół MB Betons Beton towarowy z Lepaji
  2. Zespół BPC Lepaja
  3. Zespół SCHWENK Łotwa.

Od trzech edycji STACHEMA Polska jest patronem merytorycznym Olimpiady.

STACHEMA Polska na imprezie Łotewskiego Stowarzyszenia Betonu

Za nami jubileuszowa XXX Naukowa i Techniczna Konferencja Łotewskiego Stowarzyszenia Betonowego oraz finał XVI Olimpiady Betonowej. STACHEMA Polska była patronem merytorycznym wydarzenia.

Łotewskie Stowarzyszenie Betonowe (LCA – Latvian Concrete Association), do którego należy STACHEMA Polska, zakończyło kolejny rok działalności tradycyjną Naukową i Techniczną Konferencją. Jubileuszowa, 30 edycja wydarzenia wpisała się swoją tematyką w najważniejsze trendy branżowe ostatnich miesięcy. Nurtem przewodnim były cementy niskoemisyjne i neutralność klimatyczna.

Dodatkowo organizatorzy przekazali wnioski z obrad łotewskich komitetów naukowych (TK01 – odpowiedzialnego za opracowanie krajowego uzupełnienia do normy EN 206 dotyczącego mrozoodporności oraz komitetu TK03 – odpowiedzialnego za opracowanie krajowych wymagań dotyczących betonów architektonicznych).

Podczas konferencji odbył się również finał XVI Olimpiady Betonowej, która w tym roku obfitowała w rekordową liczbą uczestników (16 zespołów). Główną konkurencją było wykonanie próbek betonu o wymiarach 100x100x100 mm o wytrzymałości najbliższej 100 MPa.

Podium prezentowało się następująco:

  1. Zespół MB Betons Beton towarowy z Lepaji
  2. Zespół BPC Lepaja
  3. Zespół SCHWENK Łotwa.

Od trzech edycji STACHEMA Polska jest patronem merytorycznym Olimpiady.