Domieszki SRA a skurcz betonu – prezentacja Aleksandry Pełczyńskiej

W jaki zredukować skurcz betonu aż o 70%? Jak domieszki SRA wpływają na trwałość betonu? Jaki wpływ na skurcz ma zastosowanie domieszki napowietrzającej? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły się w prezentacji Aleksandry Pełczyńskiej, Technolog Produktu STACHEMA Polska, wygłoszonej podczas konferencji Reologia 2022.

Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, do której należy STACHEMA Polska, i Grupę Górażdże to jeden z najważniejszych punktów w kalendarzu branży betonowej. Osoby, które nie mogły wziąć udziału w konferencji, mają możliwość zapoznać się z referatem, na podstawie którego powstała prezentacja naszej Technolog Produktu: link.

  • Konferencja Radeologia

Domieszki SRA a skurcz betonu – prezentacja Aleksandry Pełczyńskiej

W jaki zredukować skurcz betonu aż o 70%? Jak domieszki SRA wpływają na trwałość betonu? Jaki wpływ na skurcz ma zastosowanie domieszki napowietrzającej? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły się w prezentacji Aleksandry Pełczyńskiej, Technolog Produktu STACHEMA Polska, wygłoszonej podczas konferencji Reologia 2022.

Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, do której należy STACHEMA Polska, i Grupę Górażdże to jeden z najważniejszych punktów w kalendarzu branży betonowej. Osoby, które nie mogły wziąć udziału w konferencji, mają możliwość zapoznać się z referatem, na podstawie którego powstała prezentacja naszej Technolog Produktu: link.

  • Konferencja Radeologia