Link do artykułu: Kształtowanie właściwości reologicznych zapraw cementowych na podstawie modyfikacji składu domieszki chemicznej z wykorzystam reometru rotacyjnego

Shaping the rheological properties of cement mortars on the basis of modifying the composition of the chemical admixture using a rotational rheometer.

Aleksandra Pełczyńska
Cyprian Pełczyński
Stachema Polska Sp. z o.o.

Link do artykułu: Kształtowanie właściwości reologicznych zapraw cementowych na podstawie modyfikacji składu domieszki chemicznej z wykorzystam reometru rotacyjnego

Shaping the rheological properties of cement mortars on the basis of modifying the composition of the chemical admixture using a rotational rheometer.

Aleksandra Pełczyńska
Cyprian Pełczyński
Stachema Polska Sp. z o.o.