STACHEMA Polska jest jednym z członków SPChB

Mamy przyjemność poinformować, że Pan Tadeusz Wasąg po raz kolejny został wybrany na Prezesa Zarządu SPChB. STACHEMA Polska jest jednym z członków Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków SPChB odbyło się 23 czerwca 2022 roku w Gdańsku i miało charakter hybrydowy. Po podsumowaniu działalności organizacji w roku 2021, Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i udzieliło Zarządowi absolutorium. Podczas obrad wybrano także nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na lata 2022-2024.

Tomasz Nowacki, Wiceprezes STACHEMA Polska został wybrany na Wiceprezesa Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, a Cyprian Pełczyński, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju wszedł w skład Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD:
Prezes Zarządu: Tadeusz Wasąg
Wiceprezes Zarządu: Tomasz Nowacki
Sekretarz Zarządu: Paweł Szyszka
Członek Zarządu: Jacek Dziębor
Członek Zarządu: Tomasz Klimala
Członek Zarządu: Jerzy Kowalski
Członek Zarządu: Jerzy Wrona

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący KR: Rafał Erdmann
Wiceprzewodniczący KR: Arnold Tomala
Członek KR: Cyprian Pełczyński
Członek KR: Adam Pawlikowski
Członek KR: Sławomir Nicewicz

SPChB powstało z inicjatywy czołowych polskich producentów domieszek do betonu. Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu chemii budowlanej w Polsce. Więcej: www.spchb.pl

  • Logo SPChB

STACHEMA Polska jest jednym z członków SPChB

Mamy przyjemność poinformować, że Pan Tadeusz Wasąg po raz kolejny został wybrany na Prezesa Zarządu SPChB. STACHEMA Polska jest jednym z członków Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków SPChB odbyło się 23 czerwca 2022 roku w Gdańsku i miało charakter hybrydowy. Po podsumowaniu działalności organizacji w roku 2021, Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i udzieliło Zarządowi absolutorium. Podczas obrad wybrano także nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na lata 2022-2024.

Tomasz Nowacki, Wiceprezes STACHEMA Polska został wybrany na Wiceprezesa Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, a Cyprian Pełczyński, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju wszedł w skład Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD:
Prezes Zarządu: Tadeusz Wasąg
Wiceprezes Zarządu: Tomasz Nowacki
Sekretarz Zarządu: Paweł Szyszka
Członek Zarządu: Jacek Dziębor
Członek Zarządu: Tomasz Klimala
Członek Zarządu: Jerzy Kowalski
Członek Zarządu: Jerzy Wrona

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący KR: Rafał Erdmann
Wiceprzewodniczący KR: Arnold Tomala
Członek KR: Cyprian Pełczyński
Członek KR: Adam Pawlikowski
Członek KR: Sławomir Nicewicz

SPChB powstało z inicjatywy czołowych polskich producentów domieszek do betonu. Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu chemii budowlanej w Polsce. Więcej: www.spchb.pl

  • Logo SPChB