Nowe władze Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

Nowe władze Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

Mamy przyjemność poinformować, że Pan Tadeusz Wasąg po raz kolejny został wybrany na Prezesa Zarządu SPChB. STACHEMA Polska jest jednym z członków Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków SPChB odbyło się 23 czerwca 2022 roku w Gdańsku i miało charakter hybrydowy. Po podsumowaniu działalności organizacji w roku 2021, Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniami finansowymi i udzieliło Zarządowi absolutorium. Podczas obrad wybrano także nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na lata 2022-2024.

Tomasz Nowacki, Wiceprezes STACHEMA Polska został wybrany na Wiceprezesa Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, a Cyprian Pełczyński, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju wszedł w skład Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD:
Prezes Zarządu: Tadeusz Wasąg
Wiceprezes Zarządu: Tomasz Nowacki
Sekretarz Zarządu: Paweł Szyszka
Członek Zarządu: Jacek Dziębor
Członek Zarządu: Tomasz Klimala
Członek Zarządu: Jerzy Kowalski
Członek Zarządu: Jerzy Wrona

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący KR: Rafał Erdmann
Wiceprzewodniczący KR: Arnold Tomala
Członek KR: Cyprian Pełczyński
Członek KR: Adam Pawlikowski
Członek KR: Sławomir Nicewicz

SPChB powstało z inicjatywy czołowych polskich producentów domieszek do betonu. Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz podnoszenia poziomu produkcji, jakości i zbytu chemii budowlanej w Polsce. Więcej: www.spchb.pl

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.