Naukowe spojrzenie na domieszki do betonu

Za nami IV Międzynarodowa Konferencja na temat Superplastyfikatorów Polikarboksylowych PCE 2022. W wirtualnym wydarzeniu gromadzącym specjalistów z całego świata uczestniczyli przedstawiciele STACHEMA Polska.

Zdaniem Aleksandry Pełczyńskiej, Technolog Produktu STACHEMA Polska oraz Cypriana Pełczyńskiego, Dyrektora Działu Badań i Rozwoju, do najważniejszych wniosków płynących z konferencji PCE 2022 należą:

1. Technologia PCE wciąż posiada duży margines rozwoju. Pomimo 40 lat doświadczania, zapotrzebowanie technologiczne i ekonomiczne wymuszają na producentach PCE stałe rozwijanie swoich produktów (należy tutaj zwrócić uwagę zarówno na syntezę nowych polimerów PCE, jak i udoskonalanie samego procesu ich produkcji, tzn. warunków prowadzenia procesu syntezy i określenia, jak wpływa on na produkt końcowy).

2. Wyzwania stojące przed technologią PCE w najbliższej przyszłości:

• Rosnące zapotrzebowanie rynku – potrzeba nowych innowacyjnych produktów, które spełnią wysokie oczekiwania rynku odbiorców.

• Aspekt ekologiczny – ograniczenie produkcji CO2 i obniżenie śladu węglowego. W tym celu konieczne jest poszukiwanie produktów PCE, które będę kompatybilne z cementami wieloskładnikowymi (produkcja klinkieru emituje bardzo duże ilości CO2) oraz z minerałami ilastymi. Tutaj trzeba zaznaczyć dwa aspekty:

a) Możliwość zastępowania części spoiwa w betonie kalcynowaną gliną i problem efektywności działania superplastyfikatora dla tego układu;

b) Problem dostępności piasku na rynku – producenci betonu są zmuszeni do stosowania piasków często zanieczyszczonych minerałami ilastymi.

Konferencja PCE 2022 to wyjątkowa okazja dla szeroko pojętej społeczności związanej z branżą domieszek do betonu do omówienia ważnych problemów, wymiany nowych pomysłów, rozważenia najnowszych trendów rynkowych, a jednocześnie inicjowania dalszego rozwoju technologii PCE. Z niecierpliwością czekamy na kolejną okazję do czerpania wiedzy z wykładów naukowych specjalistów z całego świata.

Naukowe spojrzenie na domieszki do betonu

Za nami IV Międzynarodowa Konferencja na temat Superplastyfikatorów Polikarboksylowych PCE 2022. W wirtualnym wydarzeniu gromadzącym specjalistów z całego świata uczestniczyli przedstawiciele STACHEMA Polska.

Zdaniem Aleksandry Pełczyńskiej, Technolog Produktu STACHEMA Polska oraz Cypriana Pełczyńskiego, Dyrektora Działu Badań i Rozwoju, do najważniejszych wniosków płynących z konferencji PCE 2022 należą:

1. Technologia PCE wciąż posiada duży margines rozwoju. Pomimo 40 lat doświadczania, zapotrzebowanie technologiczne i ekonomiczne wymuszają na producentach PCE stałe rozwijanie swoich produktów (należy tutaj zwrócić uwagę zarówno na syntezę nowych polimerów PCE, jak i udoskonalanie samego procesu ich produkcji, tzn. warunków prowadzenia procesu syntezy i określenia, jak wpływa on na produkt końcowy).

2. Wyzwania stojące przed technologią PCE w najbliższej przyszłości:

• Rosnące zapotrzebowanie rynku – potrzeba nowych innowacyjnych produktów, które spełnią wysokie oczekiwania rynku odbiorców.

• Aspekt ekologiczny – ograniczenie produkcji CO2 i obniżenie śladu węglowego. W tym celu konieczne jest poszukiwanie produktów PCE, które będę kompatybilne z cementami wieloskładnikowymi (produkcja klinkieru emituje bardzo duże ilości CO2) oraz z minerałami ilastymi. Tutaj trzeba zaznaczyć dwa aspekty:

a) Możliwość zastępowania części spoiwa w betonie kalcynowaną gliną i problem efektywności działania superplastyfikatora dla tego układu;

b) Problem dostępności piasku na rynku – producenci betonu są zmuszeni do stosowania piasków często zanieczyszczonych minerałami ilastymi.

Konferencja PCE 2022 to wyjątkowa okazja dla szeroko pojętej społeczności związanej z branżą domieszek do betonu do omówienia ważnych problemów, wymiany nowych pomysłów, rozważenia najnowszych trendów rynkowych, a jednocześnie inicjowania dalszego rozwoju technologii PCE. Z niecierpliwością czekamy na kolejną okazję do czerpania wiedzy z wykładów naukowych specjalistów z całego świata.