Dzięki obecnie dostępnej technologii można tworzyć z betonu formy w sposób niemal nieograniczony. Jest to możliwe między innymi dzięki nowoczesnym domieszkom i dodatkom do betonu. Umożliwiają one projektowanie i realizację coraz bardziej oryginalnych kształtów, co przekłada się na rozwój całego budownictwa. STACHEMENT to rodzina domieszek do betonu STACHEMA Polska, która ma w tym swój znaczny udział.

CZYM SĄ DOMIESZKI DO BETONU

Domieszki do betonu to materiały, które dodaje się do betonu w ilości nie większej niż 5% w stosunku do masy cementu. W większości są to płynne substancje pochodzenia organicznego, rzadziej stosuje się domieszki nieorganiczne lub proszkowe.

RODZAJE DOMIESZEK DO BETONU

Domieszki do betonu dzieli się na kilka rodzajów:

  • domieszki uszczelniające

  • domieszki kompleksowe spełniające dwie funkcje:

  • opóźniające wiązanie/redukujące ilość wody/uplastyczniające

  • opóźniające wiązanie/znacznie redukujące ilość wody/upłynniające

  • przyspieszające wiązanie/redukujące ilość wody/uplastyczniające

Najczęściej używanymi domieszkami są domieszki uplastyczniające i upłynniające. Domieszki uplastyczniające, nazywane plastyfikatorami, pozwalają zredukować ilość wody w betonie powyżej 5%. Przez ostatnie lata największy rozwój nastąpił w technologii domieszek upłynniających, tzw. superplastyfikatorów. Pozwalają one na redukcję wody w betonie co najmniej o 12%.

JAK DZIAŁAJĄ DOMIESZKI DO BETONU?

Działanie plastyfikatorów polega najczęściej na zmniejszeniu napięcia powierzchniowego wody co powoduje lepsze zwilżenie ziarn cementu. W praktyce oznacza to zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej, co przekłada się na jej lepszą urabialność. Dzieje się to bez konieczności dodawania dużej ilości wody, która obniża jakość betonu. Plastyfikatory pomagają również ograniczyć ilość wydzielanego ciepła poprzez redukcję ilości cementu w betonie.

Najnowsze superplastyfikatory na bazie PCE działają na zasadzie odpychania mechanicznego – efekt steryczny. Zaabsorbowane na ziarnie cementu cząsteczki domieszek posiadają długie, boczne łańcuchy, które nie pozwalają zbliżyć się do siebie innym ziarnom cementu z zaadsorbowanymi cząsteczkami domieszki. Działanie superplastyfikatora wykorzystywane jest do zmniejszenia zawartości wody zaczynowej, co ma wpływ na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości betonu. Superplastyfikator pozwala na produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o płynnej konsystencji przy stosunkowo małym zużyciu cementu.

Wraz ze wzrostem temperatury proces wiązania cementu i twardnienia betonu przebiega szybciej. W takich sytuacjach rozwiązaniem są domieszki opóźniające, stosowane przede wszystkim w okresie letnim albo w specjalnych realizacjach wymagających opóźnienia czasu wiązania betonu np ze względu na wydłużony czas transportu.

Domieszki do betonu przyśpieszające twardnienie używane są w okresach zimowych lub w miejscach o obniżonej temperaturze. Jak sama nazwa wskazuje – przyspieszają twardnienie betonu mimo niskiej temperatury otoczenia. Nie są to produkty popularnie nazywane domieszkami przeciwmrozowymi. Co prawda pozwalają one produkować beton w obniżonych temperaturach, natomiast nie zwalniają od prawidłowego procesu wbudowania i pielęgnacji betonu. Te domieszki pozwalają skrócić czas pielęgnacji, a dzięki temu ograniczyć koszty budowy.

Domieszki do betonu zwiększające więźliwość wody, popularnie nazywane są stabilizatorami. Ich działanie polega na zmniejszeniu wydzielania wody z mieszanki betonowej, dzięki czemu beton staje się bardziej spójny, ponieważ zwiększa się kohezja mieszanki betonowej. Najczęściej domieszki te wykorzystywane są w produkcji mieszanek o bardzo dużej ciekłości, mieszanek betonu samozagęszczalnego (SCC – Self Compacting Concrete). Bardzo dużą rolę odgrywają w produkcji betonu wykorzystywanego do betonowania pod wodą, kiedy mieszanka narażona jest na wymywanie zaprawy i zaczynu.

GreenCON 1, pierwsza domieszka STACHEMA Polska przeznaczona
do produkcji betonów niskoemisyjnych.

Domieszki napowietrzające pozwalają razem z plastyfikatorami i superplastyfikatorami (czasami przy użyciu domieszek opóźniających i przyspieszających) na produkowanie tzw. betonu mrozoodpornego. Jest to beton odporny na działanie niskich temperatur, a w zasadzie procesów zamrażania i rozmrażania zachodzących w Polsce w warunkach zimowych często również w warunkach obecności środków odladzających stosowanych powszechnie podczas zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów itp.

Kolejnym typem są domieszki kompleksowe, czyli domieszki łączące w sobie funkcje dwóch innych produktów np. uplastyczniająco-opóźniające.

CZY PLASTYFIKATORY MOŻNA ŁĄCZYĆ Z SUPERPLASTYFIKATORAMI?

Tak, te dwa najbardziej popularne typy domieszek do produkcji betonu można stosować razem, czyli plastyfikator z superplastyfikatorem. Oczywiście można również używać ich oddzielnie – wszystko zależy od technologii i projektu, który ma być zrealizowany. Należy podkreślić, że każdorazowo należy sprawdzić w jednym zastosowaniu skuteczność danego połączenia superplastyfikatora i plastyfikatora badaniami wstępnymi. Sposób działania tych dwóch rodzajów domieszek jest różny. W badaniach nad skutecznością domieszek do betonu STACHEMA Polska może liczyć na własne Laboratorium Betonów i Zapraw.

Z CZEGO SKŁADAJĄ SIĘ DOMIESZKI DO BETONU?

Większość domieszek do betonu to substancje płynne pochodzenia organicznego. Jedynie w niewielkiej części są to substancje nieorganiczne, zwłaszcza dotyczy to domieszek przyspieszających. Rzadziej stosowane są domieszki w postaci proszkowej. Wynika to z procesu produkcji betonu – domieszki w formie proszkowej wymagają stosowania niestandardowych systemów dozujących. Dodatkowo proces prawidłowego i całkowitego rozpuszczenia domieszki proszkowej wymaga dłuższego czasu mieszania w czasie produkcji betonu.

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ DODATKI DO DOMIESZEK?

Domieszką nazywamy produkt, który dodajemy do mieszanki betonowej w ilości nie większej niż 5% masy cementu. Natomiast dodatek to produkt, którego dodajemy w ilości większej niż 5% masy cementu. Dodatkiem do betonu są np. włókna (mikrozbrojeniem i makrowłókna) czy AQUAPOR – produkowany przez STACHEMA Polska środek powodujący pęcznienie betonu.

CZYM KIEROWAĆ SIĘ, WYBIERAJĄC DOSTAWCĘ DOMIESZEK DO BETONU?

Przede wszystkim jego wiedzą i doświadczeniem oraz podejściem do Klienta. STACHEMA Polska, jako producent domieszek do betonu, oferuje swoim Klientom wiedzę ekspercką Technologów Betonu, pracujących na terenie całego kraju, a także ich aktywny udział w inwestycjach. To kompleksowa obsługa, obejmująca opiekę, prowadzenie klienta przez projekt, projektowanie receptur, sprawdzanie surowców, wykonywanie licznych zarobów i testów, a także rozwiązywanie problemów.

Każdy z naszych Technologów Betonu posiada wsparcie Laboratorium Betonów i Zapraw oraz Laboratorium Mobilnego. Zaopatrzeni w wiedzę, wparcie technologiczne i sprzęt wykonujemy beton referencyjny na surowcach klienta oraz swoich. Po wykonaniu wielu zarobów testowych i pomiarach ich właściwości dobieramy domieszkę, która jest kompatybilna z zastosowanymi materiałami i pozwala spełnić wymagania technologiczne. Pod uwagę brana jest też cena. Jeśli domieszka jest droższa, ale potrzebna jest jej mniejsza ilość, to klient i tak zapłaci mniej.

Najczęściej używanymi domieszkami są domieszki uplastyczniające i upłynniające. Domieszki uplastyczniające, nazywane plastyfikatorami, pozwalają zredukować ilość wody w betonie powyżej 5%. Przez ostatnie lata największy rozwój nastąpił w technologii domieszek upłynniających, tzw. superplastyfikatorów. Pozwalają one na redukcję wody w betonie co najmniej o 12%.

JAK DZIAŁAJA DOMIESZKI DO BETONU

Działanie plastyfikatorów polega najczęściej na zmniejszeniu napięcia powierzchniowego wody co powoduje lepsze zwilżenie ziarn cementu. W praktyce oznacza to zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej, co przekłada się na jej lepszą urabialność. Dzieje się to bez konieczności dodawania dużej ilości wody, która obniża jakość betonu. Plastyfikatory pomagają również ograniczyć ilość wydzielanego ciepła poprzez redukcję ilości cementu w betonie.

Najnowsze superplastyfikatory na bazie PCE działają na zasadzie odpychania mechanicznego – efekt steryczny. Zaabsorbowane na ziarnie cementu cząsteczki domieszek posiadają długie, boczne łańcuchy, które nie pozwalają zbliżyć się do siebie innym ziarnom cementu z zaadsorbowanymi cząsteczkami domieszki. Działanie superplastyfikatora wykorzystywane jest do zmniejszenia zawartości wody zaczynowej, co ma wpływ na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości betonu. Superplastyfikator pozwala na produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o płynnej konsystencji przy stosunkowo małym zużyciu cementu.

Wraz ze wzrostem temperatury proces wiązania cementu i twardnienia betonu przebiega szybciej. W takich sytuacjach rozwiązaniem są domieszki opóźniające, stosowane przede wszystkim w okresie letnim albo w specjalnych realizacjach wymagających opóźnienia czasu wiązania betonu np ze względu na wydłużony czas transportu.