Domieszka napowietrzająca do betonu, przeznaczona do prowadzenia prac z betonu w konsystencji wilgotnej.