Domieszka uplastyczniająco/napowietrzająca przeznaczona do prowadzenia prac z betonu w konsystencji wilgotnej.