GreenMALT ONE to uniwersalna domieszka napowietrzająco-uplastyczniająca do produkcji niskoemisyjnych zapraw murarskich i tynkarskich. Poza korzyściami ekologicznymi pozwala uzyskać odpowiednie właściwości  zaprawy oraz obniżyć koszty inwestycji.

DEKARBONIZACJA W PŁYNIE

Jedną z największych zalet domieszki GreenMALT ONE jest jej kompatybilność ze wszystkim rodzajami spoiwa, a szczególnie ze spoiwami niskoemisyjnymi.

Na etapie projektowania składu domieszki, pracownicy Laboratorium Betonu i Zapraw wykonywali liczne testy – mówi Aleksandra Pełczyńska, Technolog Produktu. – Tradycyjne domieszki nie poradziły sobie z cementami niskoklinkierowymi, zawierającymi dodatki mineralne, natomiast domieszka GreenMALT ONE z każdym testowanym spoiwem dawała doskonałe efekty.

Betony niskoemisyjne, zawierające cement niskoklinkierowy, to już nie tylko przyszłość budownictwa. W ramach Paryskiego porozumienia klimatycznego Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. W 2050 roku kraje członkowskie UE mają osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych. Branża budowlana szybko i solidarnie podjęła konkretne kroki, by wypełnić zapisy porozumienia, oferując konkretne rozwiązania. Jednym z nich są nowe, ekologiczne produkty jak GreenMALT ONE.

ZIELONE” DOMIESZKI DO BETONU

Jako producent chemii budowlanej jesteśmy gotowi na ten nowy, zielony rozdział w historii budownictwa za sprawą naszych nowoczesnych domieszek do betonów i zapraw niskoemisyjnych. Po sukcesie domieszki STACHEMENT GreenCON 1 (o jej innowacyjnej formule możesz przeczytać tutaj), przeznaczonej do produkcji betonu niskoemisyjnego, przyszedł czas na „zieloną” domieszkę dla zapraw murarskich i tynkarskich.

GreenMALT ONE to zaawansowana domieszka stworzona we współpracy z czołowym producentem cementu w Polsce, firmą CEMEX. Przeznaczona jest do produkcji zapraw towarowych, przy zachowaniu stałej konsystencji. Odpowiednio dobrany skład domieszki gwarantuje bardzo dobrą więźliwość wody, dobrą przyczepność do elementu murowego oraz wydłużoną urabialność zapraw cementowych, szczególnie wykonywanych z zastosowaniem cementów o wysokim dodatku składników mineralnych.

Zastosowanie domieszki GreenMALT ONE zapewnia uzyskanie jednorodnej zaprawy o spoistej, „lekkiej” konsystencji, która uzyskiwana jest dzięki odpowiedniemu napowietrzeniu zaprawy. Efekt ten utrzymywany jest nawet podczas osiadania zaprawy pod wpływam ciężaru elementów murowych.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA GREENMALT ONE DO ZAPRAW

  • zwiększa urabialność – wyraźnie łatwiejsze mieszanie zaprawy, nakładanie i zacieranie,

  • przedłuża urabialność zaprawy,

  • zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża,

  • zwiększa właściwości termoizolacyjne,

  • minimalizuje ryzyko pojawienia się mikropęknięć (efekt „pajęczynki”),

  • minimalizuje ryzyko tworzenia wykwitów węglanowych.

MNIEJSZE KOSZTY INWESTYCJI

Kolejną korzyścią płynącą z wyboru domieszki GreenMALT ONE jest jej wysoka wydajność. W porównaniu do produktów konkurencji, GreenMALT ONE wystarcza na wykonanie większej ilości zaprawy, co przekłada się na niższe koszty wykonawcy i/lub inwestora. Aby ułatwić obliczenie potrzebnej ilości domieszki, na etykietach znalazły się zielone kafelki, informujące o średnim zużyciu domieszki w przeliczeniu na kg i worki cementu.

Aby jeszcze bardziej ułatwić stosowanie na każdym z trzech opakowań GreenMALT ONE (1, 5 i 10 litrów) znajdują się bardzo dokładnie sprecyzowane zakresy dozowania, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju cementu.

GDZIE KUPIĆ DOMIESZKĘ GREENMALT ONE?

Domieszki do zapraw GreenMALT ONE są dostępne w renomowanych sklepach. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem zamowienia@stachema.pl.