Domieszka do betonu, redukująca ilość wody/uplastyczniająca, przyśpieszająca twardnienie, przeznaczona do prowadzenia prac w warunkach niskich temperatur otoczenia.