Domieszka do betonu najnowszej generacji, znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca, przyśpieszająca twardnienie, przeznaczona do prowadzenia prac w warunkach niskich temperatur otoczenia.