Domieszka opóźniająca wiązanie/uplastyczniająca, przeznaczona do prowadzenia prac betoniarskich w warunkach wysokich temperatur.