STABILAN KC 0,3

Domieszka do betonu zwiększająca więźliwość wody, zapobiegająca zjawisku „bleedingu” oraz segregacji mieszanki.