Proszkowa domieszka do betonu zwiększająca więźliwość wody, przeznaczona do produkcji betonów „podwodnych” o wysokiej spoistości.