STABILAN KP2

Domieszka do betonu zwiększająca więźliwość wody, zapobiegająca zjawisku „bleedingu” oraz segregacji mieszanki.