Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca, przeznaczona do prowadzenia prac w warunkach zmiennych (przejściowych) temperatur otoczenia.