Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca, przeznaczona do prowadzenia prac betoniarskich w warunkach wysokich temperatur otoczenia, celowo regulująca czas urabialności betonu.