SPIS TREŚCI

Nie tylko ekologia
Zastosowanie
Budownictwo przyszłości

SPIS TREŚCI

Nie tylko ekologia
Zastosowanie
Budownictwo przyszłości

STACHEMENT GreenCON 1 to pierwsza domieszka STACHEMA Polska przeznaczona do produkcji betonów niskoemisyjnych. Jej innowacyjna formuła pozwala osiągać lepsze parametry reologiczne ekologicznych mieszanek w porównaniu do tradycyjnych betonów, zawierających cement o wysokim udziale składników klinkierowych.

Zrównoważony rozwój to integralna część działalności spółki STACHEMA Polska. Jako producent domieszek do betonu i zapraw STACHEMA Polska sukcesywnie rozwija portfolio produktów dla zrównoważonego budownictwa, które odpowiadają zarówno wysokim wymaganiom środowiskowym, jak i technologicznym. Nowo wprowadzona seria domieszek znacznie redukujących ilość wody/upłynniających STACHEMENT GreenCON, oparta na zastosowaniu wyselekcjonowanych eterów polikarboksylowych, rekomendowana jest do produkcji betonów niskoemisyjnych, z zastosowaniem cementów o wysokim udziale składników innych niż klinkier. Pozwala to na zapewnienie efektywnego działania upłynniającego oraz zachowanie właściwości roboczych mieszanki betonowej, w stosunku do dotychczas stosowanych superplastyfikatorów.

NIE TYLKO EKOLOGIA

Domieszka STACHEMENT GreenCON 1 nie jest jedynie odpowiedzią na ekologiczne zapotrzebowania rynku. To realna alternatywa dla budownictwa, oferująca producentom betonu najwyższą jakość. Niech dowodem będą wykresy przedstawiające porównanie właściwości zapraw cementowych, mieszanek betonowych oraz betonów stwardniałych:

 • Reologia zapraw cementowych wykonanych z zastosowaniem spoiwa o wysokim udziale składników nieklinkierowych przy równym dozowaniu domieszek i stałym w/c.

 • Reologia mieszanek betonowych wykonanych z zastosowaniem spoiwa o wysokim udziale składników nieklinkierowych, przy równym dozowaniu domieszek i stałym w/c.

 • Właściwości mechaniczne betonów wykonanych z zastosowaniem spoiwa o wysokim udziale składników nieklinkierowych, przy równym dozowaniu domieszek i stałym w/c.

NIE TYLKO EKOLOGIA

Domieszka STACHEMENT GreenCON 1 nie jest jedynie odpowiedzią na ekologiczne zapotrzebowania rynku. To realna alternatywa dla budownictwa, oferująca producentom betonu najwyższą jakość. Niech dowodem będą wykresy przedstawiające porównanie właściwości zapraw cementowych, mieszanek betonowych oraz betonów stwardniałych:

 • Reologia zapraw cementowych wykonanych z zastosowaniem spoiwa o wysokim udziale składników nieklinkierowych przy równym dozowaniu domieszek i stałym w/c.

 • Reologia mieszanek betonowych wykonanych z zastosowaniem spoiwa o wysokim udziale składników nieklinkierowych, przy równym dozowaniu domieszek i stałym w/c.

 • Właściwości mechaniczne betonów wykonanych z zastosowaniem spoiwa o wysokim udziale składników nieklinkierowych, przy równym dozowaniu domieszek i stałym w/c.

ZASTOSOWANIE

STACHEMENT GreenCON 1 przeznaczony jest do produkcji wszystkich klas wytrzymałościowych betonów towarowych, posadzek przemysłowych, od których wymagane jest zachowanie konsystencji przez długi okres czasu.

 • Umożliwia produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o płynnej konsystencji przy stosunkowo małym zużyciu cementu.

 • Działanie superplastyfikatora wykorzystywane jest do zmniejszenia zawartości wody zaczynowej, co ma wpływ na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości betonu. Umożliwia to bardziej efektywne wykorzystanie oszalowania i form, obniżenie kosztów naparzania lub zmniejszenie dawki cementu.

 • Poprawia przepompowywanie mieszanki betonowej, która i w płynnej konsystencji zachowuje spoistość bez segregacji kruszywa i oddzielania wody.

 • Zwiększa nie tylko wytrzymałość betonu, ale również wodoszczelność oraz odporność betonu na warunki atmosferyczne i wpływy chemiczne.

 • Nie zwiększa zawartości powietrza w mieszance, nie wpływa na napowietrzenie osiągnięte właściwą domieszką do napowietrzania betonu, która użyta jest do zwiększenia mrozoodporności i odporności betonu na rozmrażające substancje chemiczne.

 • Nie zmienia koloru betonu oraz nie wytwarza wykwitów.

 • Jest niepalny i nieszkodliwy fizjologicznie.

 • Nie zawiera chlorków i odpowiedni jest do betonów zbrojonych i sprężonych.

BUDOWNICTWO PRZYSZŁOŚCI

Współczesne budownictwo musi stawiać czoła wielu wyzwaniom rynku. Jednym z największych jest ograniczenie śladu węglowego poprzez produkcję betonów niskoemisyjnych. Ekologiczny beton nie musi oznaczać rezygnacji z jakości materiału, wręcz przeciwnie. Dzięki takim domieszkom jak STACHEMENT GreenCON 1 „zielony” beton już jest realną alternatywą dla tradycyjnych mieszanek, a w przyszłości będzie stanowił fundament ogólnoświatowego budownictwa. Jesteśmy dumni, że możemy być uczestnikami tych ekologicznych przemian w branży budowlanej.