STACHEMENT MB3

Domieszka do betonu najnowszej generacji, znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca, przeznaczona do produkcji betonu prefabrykowanego, zapewniająca szybki przyrost wytrzymałości betonu oraz optymalny czas urabialności betonu. Zawiera w składzie stabilizator. Domieszka rekomendowana w produkcji betonów samozagęszczalnych.