Domieszka do betonu najnowszej generacji, znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca, przeznaczona do produkcji betonu prefabrykowanego, zapewniająca szybki przyrost wytrzymałości betonu oraz optymalny czas urabialności betonu, przeznaczona do prowadzenia prac w obniżonych temperaturach. Zawiera w składzie stabilizator.