Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca, przeznaczona do produkcji betonu towarowego i prefabrykacji.