HYDROFOB

HYDROFOB

Domieszka uszczelniająca do betonu.