HYDROFOB D

HYDROFOB D

Domieszka uszczelniająca do betonu.