Retardal 500

Bezchlorkowa domieszka opóźniająca wiązanie/uplastyczniająca, przeznaczona do prowadzenia prac betoniarskich w warunkach wysokich temperatur.