Szczegółowe informacje nt. produktu znajdują się w Karcie Technicznej.

Najczęściej używanymi domieszkami są domieszki uplastyczniające i upłynniające. Domieszki uplastyczniające, nazywane plastyfikatorami, pozwalają zredukować ilość wody w betonie powyżej 5%. Przez ostatnie lata największy rozwój nastąpił w technologii domieszek upłynniających, tzw. superplastyfikatorów. Pozwalają one na redukcję wody w betonie co najmniej o 12%.

JAK DZIAŁAJA DOMIESZKI DO BETONU

Działanie plastyfikatorów polega najczęściej na zmniejszeniu napięcia powierzchniowego wody co powoduje lepsze zwilżenie ziarn cementu. W praktyce oznacza to zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej, co przekłada się na jej lepszą urabialność. Dzieje się to bez konieczności dodawania dużej ilości wody, która obniża jakość betonu. Plastyfikatory pomagają również ograniczyć ilość wydzielanego ciepła poprzez redukcję ilości cementu w betonie.

Najnowsze superplastyfikatory na bazie PCE działają na zasadzie odpychania mechanicznego – efekt steryczny. Zaabsorbowane na ziarnie cementu cząsteczki domieszek posiadają długie, boczne łańcuchy, które nie pozwalają zbliżyć się do siebie innym ziarnom cementu z zaadsorbowanymi cząsteczkami domieszki. Działanie superplastyfikatora wykorzystywane jest do zmniejszenia zawartości wody zaczynowej, co ma wpływ na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości betonu. Superplastyfikator pozwala na produkcję betonów wysokich klas wytrzymałości z mieszanek o płynnej konsystencji przy stosunkowo małym zużyciu cementu.

Wraz ze wzrostem temperatury proces wiązania cementu i twardnienia betonu przebiega szybciej. W takich sytuacjach rozwiązaniem są domieszki opóźniające, stosowane przede wszystkim w okresie letnim albo w specjalnych realizacjach wymagających opóźnienia czasu wiązania betonu np ze względu na wydłużony czas transportu.