STACHEMENT F11.1

STACHEMENT F11.1

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca, przeznaczona do prowadzenia prac w warunkach niskich temperatur otoczenia.