Za jedną z głównych przyczyn rozwoju technologii betonu uważa się zastosowanie domieszek chemicznych, które przyczyniły się do wzrostu jakości końcowego produktu, jak i poprawy wskaźników ekonomicznych.

Produkty marki STACHEMA zapewniają usprawnienie prac związanych z przygotowaniem, transportem i wbudowaniem mieszanki. Ich zastosowanie gwarantuje również polepszenie parametrów eksploatacyjnych oraz zwiększenie trwałości końcowego produktu. Jesteśmy obecni podczas realizacji największych inwestycji w Polsce i zagranicą. Nasze produkty są „szyte na miarę”, aby spełnić najbardziej zaawansowane wymagania naszych Klientów.