Wykorzystanie niskoemisyjnych spoiw w różnych technologiach betonu

Prezes STACHEMA Polska, Główny technolog, Tomasz Nowacki, wystąpił jako jeden z ekspertów na konferencji Technologia Betonu, organizowanej przez firmę Lafarge. Tematem wystąpienia było zastosowanie cementu ECOPlanet 4B w betonie towarowym stosowanym w okresie obniżonych temperatur.

Tegoroczna konferencja Technologia Betonu zgromadziła ponad 150 gości i 15 ekspertów, którzy przez 2 dni prezentowali swoją wiedzę w zakresie wykorzystania cementów niskoklinkierowych oraz zrównoważonego podejścia do technologii betonu.

Jednym z ekspertów był Prezes STACHEMA Polska, Tomasz Nowacki, który podzielił się doświadczeniami klientów oraz Technologów Betonu STACHEMA Polska w zakresie stosowania cementu ECOPlanet w czasie obniżonych temperatur.

Prezentację Prezesa, przygotowaną we współpracy z Technologiem Betonu, Kasjanem Kowalczykiem, można sprowadzić do dwóch najważniejszych wniosków:

  • Stosowanie cementu EcoPlanet 4B umożliwia produkcję betonów w warunkach obniżonych temperatur oraz warunkach zimowych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych domieszek chemicznych.

  • Podstawą osiągnięcia odpowiednich parametrów jakościowych i trwałościowych jest prawidłowe wbudowanie oraz odpowiednio prowadzona pielęgnacja betonu, w zależności od wykonywanej konstrukcji oraz panujących warunków.

Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Konferencję Technologia Betonu 2023 uznajemy za udaną. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaproszenie oraz wystąpienie gościa specjalnego – prof. Andrzeja Dragana z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który poruszył tematykę związaną z szansami i zagrożeniami, jakie przed branżą budowlaną stawia sztuczna inteligencja.

Wykorzystanie niskoemisyjnych spoiw w różnych technologiach betonu

Prezes STACHEMA Polska, Główny technolog, Tomasz Nowacki, wystąpił jako jeden z ekspertów na konferencji Technologia Betonu, organizowanej przez firmę Lafarge. Tematem wystąpienia było zastosowanie cementu ECOPlanet 4B w betonie towarowym stosowanym w okresie obniżonych temperatur.

Tegoroczna konferencja Technologia Betonu zgromadziła ponad 150 gości i 15 ekspertów, którzy przez 2 dni prezentowali swoją wiedzę w zakresie wykorzystania cementów niskoklinkierowych oraz zrównoważonego podejścia do technologii betonu.

Jednym z ekspertów był Prezes STACHEMA Polska, Tomasz Nowacki, który podzielił się doświadczeniami klientów oraz Technologów Betonu STACHEMA Polska w zakresie stosowania cementu ECOPlanet w czasie obniżonych temperatur.

Prezentację Prezesa, przygotowaną we współpracy z Technologiem Betonu, Kasjanem Kowalczykiem, można sprowadzić do dwóch najważniejszych wniosków:

  • Stosowanie cementu EcoPlanet 4B umożliwia produkcję betonów w warunkach obniżonych temperatur oraz warunkach zimowych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych domieszek chemicznych.

  • Podstawą osiągnięcia odpowiednich parametrów jakościowych i trwałościowych jest prawidłowe wbudowanie oraz odpowiednio prowadzona pielęgnacja betonu, w zależności od wykonywanej konstrukcji oraz panujących warunków.

Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Konferencję Technologia Betonu 2023 uznajemy za udaną. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaproszenie oraz wystąpienie gościa specjalnego – prof. Andrzeja Dragana z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który poruszył tematykę związaną z szansami i zagrożeniami, jakie przed branżą budowlaną stawia sztuczna inteligencja.