Deklaracja Środowiskowa Produktu

Deklaracja Środowiskowa Produktu – co to oznacza dla naszych klientów?

Deklaracja Środowiskowa Produktu, czyli Environmental Product Declaration (w skrócie EPD) jest dokumentem opisującym oddziaływanie produktu na środowisko. To jeden z niezbędnych elementów współczesnego, ekologicznego budownictwa. STACHEMA Polska jako członek SPChB oraz EFCA posiada deklaracje EPD na wszystkie swoje produkty objęte normą 934-2.

Czym jest deklaracja EPD?

Deklaracja EDP jest niezależnym świadectwem, określającym wpływ danego produktu na środowisko naturalne w całym cyklu życia. Deklaracja powstała w skutek wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Zgodnie z nim wszyscy producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych przy wprowadzaniu lub udostępnianiu swoich produktów na rynku unijnym są zobowiązani stosować wymagania Rozporządzenia w Sprawie Wyrobów Budowlanych CPR. Wobec tego produkty budowlane dystrybuowane na rynku Unii Europejskiej posiadają obowiązkową Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) oraz dobrowolną Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).

Dzięki deklaracjom EPD można zapoznać się z dokładnymi parametrami opisującymi oddziaływanie środowiskowe, zużycie zasobów oraz wpływ na środowisko naturalne. Stanowi to świadectwo tego, jaki wpływ na planetę ma dany produkt od momentu jego wytworzenia, poprzez cały cykl życia, aż do utylizacji. Brane jest tutaj pod uwagę pozyskanie materiałów, produkcja, transport, montaż, użytkowanie, na recyklingu kończąc. Deklaracja EPD umożliwia ocenę oraz selekcję produktów pod względem ekologicznym, np. czasochłonność wydobycia surowców, energochłonność procesu produkcji, zużycie wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emisję gazów cieplarnianych.

Typy deklaracji EPD

Wyróżnia się trzy typy deklaracji środowiskowych:

 • Deklaracja typu I

  wg PN-EN ISO 14024

  Oparta na kryteriach ustalonych przez stronę trzecią, uwzględnia oddziaływanie w pełnym cyklu istnienia produktu.

 • Deklaracja typu II

  wg PN-EN ISO 14021

  Wydawana przez niezależną jednostkę, opiera się na prostych oświadczeniach i autodeklaracjach producentów lub sprzedawców.

 • Deklaracja typu III

  wg PN-EN 15804

  Określa zakres obciążenia środowiska ustalony na podstawie wykonanej analizy cyklu życia produktu LCA (wytwarzanie, transport i produkcja wyrobu). Ten typ deklaracji EPD na swoje domieszki do betonu posiada STACHEMA Polska.

EPD a zrównoważone budownictwo

Ze względu na długi i skomplikowany proces jej przyznawania, deklaracja EPD niesie ze sobą istotną informację. Posługujący się nią producent należy do wąskiego grona przedsiębiorstw, dbających o dekarbonizację w produkcji materiałów budowlanych.

To istotny fakt zwłaszcza dla inwestorów, którzy starają się uzyskać certyfikaty zrównoważonego budownictwa dla swoich inwestycji (m.in. DGNB, LEED czy BREEAM). Informacje zawarte w treści deklaracji EPD umożliwiają ocenę cyklu życia budynku lub obiektu architektonicznego oraz optymalne projektowanie ich pod kątem wpływu na środowisko. Użycie produkty z certyfikatem zwiększa także ilość punktów w procesie zielonej certyfikacji budynków.

To również korzyści dla Ciebie

Pozytywnym aspektem deklaracji EPD dla klientów końcowych jest natomiast możliwość podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich, prowadzących do redukcji wpływu budynku na środowisko. Bez utraty oczekiwanych właściwości końcowego produktu lub budowli, konsument ma możliwość wyboru produktów o najniższym śladzie węglowym, co ma pozytywny niweluje wpływ na globalne ocieplenie.

Dla całego zespołu STACHEMA Polska to również impuls do dalszej pracy nad wprowadzaniem nowych, oczekiwanych przez rynek produktów. Najnowszym z nich jest domieszka do betonu GREENCON 1, dedykowana do spoiw niskoemisyjnych, o której więcej przeczytasz tutaj.

Deklaracja Środowiskowa Produktu

Deklaracja Środowiskowa Produktu – co to oznacza dla naszych klientów?

Deklaracja Środowiskowa Produktu, czyli Environmental Product Declaration (w skrócie EPD) jest dokumentem opisującym oddziaływanie produktu na środowisko. To jeden z niezbędnych elementów współczesnego, ekologicznego budownictwa. STACHEMA Polska jako członek SPChB oraz EFCA posiada deklaracje EPD na wszystkie swoje produkty objęte normą 934-2.

Czym jest deklaracja EPD?

Deklaracja EDP jest niezależnym świadectwem, określającym wpływ danego produktu na środowisko naturalne w całym cyklu życia. Deklaracja powstała w skutek wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Zgodnie z nim wszyscy producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych przy wprowadzaniu lub udostępnianiu swoich produktów na rynku unijnym są zobowiązani stosować wymagania Rozporządzenia w Sprawie Wyrobów Budowlanych CPR. Wobec tego produkty budowlane dystrybuowane na rynku Unii Europejskiej posiadają obowiązkową Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) oraz dobrowolną Deklarację Środowiskową Produktu (EPD).

Dzięki deklaracjom EPD można zapoznać się z dokładnymi parametrami opisującymi oddziaływanie środowiskowe, zużycie zasobów oraz wpływ na środowisko naturalne. Stanowi to świadectwo tego, jaki wpływ na planetę ma dany produkt od momentu jego wytworzenia, poprzez cały cykl życia, aż do utylizacji. Brane jest tutaj pod uwagę pozyskanie materiałów, produkcja, transport, montaż, użytkowanie, na recyklingu kończąc. Deklaracja EPD umożliwia ocenę oraz selekcję produktów pod względem ekologicznym, np. czasochłonność wydobycia surowców, energochłonność procesu produkcji, zużycie wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emisję gazów cieplarnianych.

Typy deklaracji EPD

Wyróżnia się trzy typy deklaracji środowiskowych:

 • Deklaracja typu I

  wg PN-EN ISO 14024

  Oparta na kryteriach ustalonych przez stronę trzecią, uwzględnia oddziaływanie w pełnym cyklu istnienia produktu.

 • Deklaracja typu II

  wg PN-EN ISO 14021

  Wydawana przez niezależną jednostkę, opiera się na prostych oświadczeniach i autodeklaracjach producentów lub sprzedawców.

 • Deklaracja typu III

  wg PN-EN 15804

  Określa zakres obciążenia środowiska ustalony na podstawie wykonanej analizy cyklu życia produktu LCA (wytwarzanie, transport i produkcja wyrobu). Ten typ deklaracji EPD na swoje domieszki do betonu posiada STACHEMA Polska.

EPD a zrównoważone budownictwo

Ze względu na długi i skomplikowany proces jej przyznawania, deklaracja EPD niesie ze sobą istotną informację. Posługujący się nią producent należy do wąskiego grona przedsiębiorstw, dbających o dekarbonizację w produkcji materiałów budowlanych.

To istotny fakt zwłaszcza dla inwestorów, którzy starają się uzyskać certyfikaty zrównoważonego budownictwa dla swoich inwestycji (m.in. DGNB, LEED czy BREEAM). Informacje zawarte w treści deklaracji EPD umożliwiają ocenę cyklu życia budynku lub obiektu architektonicznego oraz optymalne projektowanie ich pod kątem wpływu na środowisko. Użycie produkty z certyfikatem zwiększa także ilość punktów w procesie zielonej certyfikacji budynków.

To również korzyści dla Ciebie

Pozytywnym aspektem deklaracji EPD dla klientów końcowych jest natomiast możliwość podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich, prowadzących do redukcji wpływu budynku na środowisko. Bez utraty oczekiwanych właściwości końcowego produktu lub budowli, konsument ma możliwość wyboru produktów o najniższym śladzie węglowym, co ma pozytywny niweluje wpływ na globalne ocieplenie.

Dla całego zespołu STACHEMA Polska to również impuls do dalszej pracy nad wprowadzaniem nowych, oczekiwanych przez rynek produktów. Najnowszym z nich jest domieszka do betonu GREENCON 1, dedykowana do spoiw niskoemisyjnych, o której więcej przeczytasz tutaj.