W dowód uznania za wkład w rozwój sektora edukacji zawodowej

 

Prezes STACHEMA Polska, Tomasz Nowacki, odebrał dyplom i podziękowanie z rąk Prezydenta Miasta Lublin. STACHEMA Polska została nagrodzona za owocną współpracę z lubelskimi szkołami zawodowymi.

We czwartek 15 lutego 2024 r. w auli Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie odbyło się spotkanie z pracodawcami współpracującymi z lubelskimi publicznymi szkołami zawodowymi. Podczas wydarzenia Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wręczył dyplomy i podziękowania przedstawicielom lubelskich firm i instytucji. Jednym z nagrodzonych podmiotów została STACHEMA Polska.

W dowód uznania za aktywne zaangażowanie w rozwój sektora edukacji zawodowej, twórczą współpracę z lokalną społecznością w doskonaleniu umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli oraz kreatywne działania na zmieniającym się rynku pracy.

STACHEMA Polska od wielu lat współpracuje z Państwową Szkołą Budownictwa i Geodezji w Lublinie oraz z Politechniką Lubelską, dając uczniom i studentom szansę na zebranie niezbędnego doświadczenia, umożliwiającego podjęcie pracy w branży budowlanej. Cieszymy się, że poza zadowoleniem i sukcesami naszych praktykantów, takie działania spotkały się również z uznaniem władz Miasta Lublin.

Poza wręczeniem dyplomów i podziękowań, wydarzenie pozwoliło podkreślić znaczenie szkolnictwa zawodowego dla współczesnego życia gospodarczego i społecznego oraz wagę współpracy tego sektora ze środowiskiem, o czym STACHEMA Polska informuje regularnie.

fot. Miasto Lublin

W dowód uznania za wkład w rozwój sektora edukacji zawodowej

 

Prezes STACHEMA Polska, Tomasz Nowacki, odebrał dyplom i podziękowanie z rąk Prezydenta Miasta Lublin. STACHEMA Polska została nagrodzona za owocną współpracę z lubelskimi szkołami zawodowymi.

We czwartek 15 lutego 2024 r. w auli Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie odbyło się spotkanie z pracodawcami współpracującymi z lubelskimi publicznymi szkołami zawodowymi. Podczas wydarzenia Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wręczył dyplomy i podziękowania przedstawicielom lubelskich firm i instytucji. Jednym z nagrodzonych podmiotów została STACHEMA Polska.

W dowód uznania za aktywne zaangażowanie w rozwój sektora edukacji zawodowej, twórczą współpracę z lokalną społecznością w doskonaleniu umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli oraz kreatywne działania na zmieniającym się rynku pracy.

STACHEMA Polska od wielu lat współpracuje z Państwową Szkołą Budownictwa i Geodezji w Lublinie oraz z Politechniką Lubelską, dając uczniom i studentom szansę na zebranie niezbędnego doświadczenia, umożliwiającego podjęcie pracy w branży budowlanej. Cieszymy się, że poza zadowoleniem i sukcesami naszych praktykantów, takie działania spotkały się również z uznaniem władz Miasta Lublin.

Poza wręczeniem dyplomów i podziękowań, wydarzenie pozwoliło podkreślić znaczenie szkolnictwa zawodowego dla współczesnego życia gospodarczego i społecznego oraz wagę współpracy tego sektora ze środowiskiem, o czym STACHEMA Polska informuje regularnie.

fot. Miasto Lublin