Praktyczne zajęcia z uczniami w wytwórni betonu towarowego

Ostatnie dni roku szkolnego nie muszą być tylko wyczekiwaniem na wakacje. To doskonały moment, aby pokazać uczniom najciekawsze strony pracy w przemyśle betonowym i zachęcić do rozwoju w kierunku budownictwa. Jednym z przewodników młodzieży po wytwórni betonu towarowego był nasz Kierownik Techniczno-Handlowy.

Z inicjatywy jednej z uczennic klasy 2 Technikum Budowlanego przy ul Nimodlińskiej  w Opolu, uczniowie klasy 2 i 4 odwiedzili jedną z trzech wytwórni betonu towarowego firmy STRYI. Rolę przewodnika i nauczyciela pełnił właściciel firmy, Waldemar Stryi, który zaznajomił młodzież z całym procesem produkcji betonu. Poczynając od sterowni, młodzież zobaczyła kolejno wszystkie najważniejsza procesy, jakie zachodzą w trakcie produkcji mieszanki betonowej m.in. naważanie kruszyw oraz obsługa mieszalnika.

Drugim etapem wizyty była część praktyczna, w której Marcin Galusek, Technolog betonu oraz Kierownik Techniczno-Handlowy STACHEMA Polska w regionie południowo-zachodnim, zaznajomił zwiedzających z obowiązującymi normami i wymaganiami w zakresie produkcji betonu towarowego.

Starałem się przedstawić w sposób zrozumiały i ciekawy obowiązki, jakie spoczywają na technologu betonu. To naprawdę ciekawa praca, która być może zainspiruje kogoś z tych młodych ludzi do dalszej nauki w kierunku technologii betonumówi Marcin Galusek.

Nasz Technolog wyjaśnił uczniom kluczową rolę domieszek, jaką obecnie odgrywają w produkcji betonu oraz w całym przemyśle budowlanym. Nie zabrakło także praktycznej wiedzy na temat tego, jak zaprojektować i wyprodukować mieszankę betonową, która będzie spełniała wymagania normy oraz oczekiwania wykonawcy na budowie.

W kolejnej części Marcin Galusek wspólnie z uczniami skupił się na badaniu świeżej mieszanki betonowej. Wykonywane były badania konsystencji za pomocą stożka Abramsa, badano stopień napowietrzenia betonu oraz formowano próbki. Przeprowadzono również doświadczenie z użyciem superplastyfikatora i stabilizatora.

Zajęcia praktyczne to nieoceniona część edukacji, która pozwala uczniom spojrzeć z zainteresowaniem na szkolną teorię. Jesteśmy wdzięczni za możliwość odwiedzenia nowoczesnej wytwórni oraz specjalistyczną wiedzę podaną w bardzo ciekawy sposób. Reakcje uczniów były bardzo pozytywne, mam nadzieję, że są wśród nich przyszli technolodzy betonu powiedziała na koniec wycieczki Maria Nowak, nauczycielka Zespołu Szkół Budowlanych im. Jana Pawła II w Opolu.

Praktyczne zajęcia z uczniami w wytwórni betonu towarowego

Ostatnie dni roku szkolnego nie muszą być tylko wyczekiwaniem na wakacje. To doskonały moment, aby pokazać uczniom najciekawsze strony pracy w przemyśle betonowym i zachęcić do rozwoju w kierunku budownictwa. Jednym z przewodników młodzieży po wytwórni betonu towarowego był nasz Kierownik Techniczno-Handlowy.

Z inicjatywy jednej z uczennic klasy 2 Technikum Budowlanego przy ul Nimodlińskiej  w Opolu, uczniowie klasy 2 i 4 odwiedzili jedną z trzech wytwórni betonu towarowego firmy STRYI. Rolę przewodnika i nauczyciela pełnił właściciel firmy, Waldemar Stryi, który zaznajomił młodzież z całym procesem produkcji betonu. Poczynając od sterowni, młodzież zobaczyła kolejno wszystkie najważniejsza procesy, jakie zachodzą w trakcie produkcji mieszanki betonowej m.in. naważanie kruszyw oraz obsługa mieszalnika.

Drugim etapem wizyty była część praktyczna, w której Marcin Galusek, Technolog betonu oraz Kierownik Techniczno-Handlowy STACHEMA Polska w regionie południowo-zachodnim, zaznajomił zwiedzających z obowiązującymi normami i wymaganiami w zakresie produkcji betonu towarowego.

Starałem się przedstawić w sposób zrozumiały i ciekawy obowiązki, jakie spoczywają na technologu betonu. To naprawdę ciekawa praca, która być może zainspiruje kogoś z tych młodych ludzi do dalszej nauki w kierunku technologii betonumówi Marcin Galusek.

Nasz Technolog wyjaśnił uczniom kluczową rolę domieszek, jaką obecnie odgrywają w produkcji betonu oraz w całym przemyśle budowlanym. Nie zabrakło także praktycznej wiedzy na temat tego, jak zaprojektować i wyprodukować mieszankę betonową, która będzie spełniała wymagania normy oraz oczekiwania wykonawcy na budowie.

W kolejnej części Marcin Galusek wspólnie z uczniami skupił się na badaniu świeżej mieszanki betonowej. Wykonywane były badania konsystencji za pomocą stożka Abramsa, badano stopień napowietrzenia betonu oraz formowano próbki. Przeprowadzono również doświadczenie z użyciem superplastyfikatora i stabilizatora.

Zajęcia praktyczne to nieoceniona część edukacji, która pozwala uczniom spojrzeć z zainteresowaniem na szkolną teorię. Jesteśmy wdzięczni za możliwość odwiedzenia nowoczesnej wytwórni oraz specjalistyczną wiedzę podaną w bardzo ciekawy sposób. Reakcje uczniów były bardzo pozytywne, mam nadzieję, że są wśród nich przyszli technolodzy betonu powiedziała na koniec wycieczki Maria Nowak, nauczycielka Zespołu Szkół Budowlanych im. Jana Pawła II w Opolu.