Relacja z wydarzenia „GoGreen Concrete”

Za nami warsztaty „GoGreen Concrete” organizowane przez Grupę Górażdże. Nurtem przewodnim teoretyczno-praktycznego wydarzenia były cementy niskoemisyjne oraz ich znaczenie w świecie materiałów budowlanych.

Tradycyjne Jesienne Warsztaty Betonowe Grupy Górażdże zyskały w tym roku nową formułę, przekształcając się w Warsztaty Betonów Niskoemisyjnych. Impreza odbyła się w dniach 29-30 listopada 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zmiana tematyki wydarzenia po raz kolejny wskazuje kierunek, w jakim podąża cała branża, a jest nim neutralność klimatyczna.

Z naszym zainteresowaniem spotkała się szczególnie część praktyczna. Jeden z warsztatów dotyczył porównania cementu niskoemisyjnego z cementem konwencjonalnym w robotach geotechnicznych. Bardzo ciekawe było w nim prognozowanie wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą monitoringu temperatury.

Z zainteresowaniem oglądaliśmy również pokazy prezentujące technologię drukowania 3D z betonu oraz projektowanie i optymalizację receptury betonu do elementów wibroprasowanych z wykorzystaniem prasy żyratorowej.

Dzień drugi przywitał nas prezentacją dotyczącą zmian w normach cementowych regulowanych normą PN-EN 197-5 (CEM II/C-M, CEM VI) oraz projektem normy EN 197-6. Istotą tych zmian jest zwrócenie się w kierunku cementu składającego się z materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu.

To oczywiście nie wszystko. Nasi przedstawiciele mieli okazję zapoznać się także z bardzo ambitną, naukową prezentacją dotyczącą reakcji kruszywo alkalia oraz ze zmianami w dokumentach GDDKiA min. w WWiORB (Warunki Wykonania i Odbioru Prac Budowlanych).

Po szczegóły odsyłamy do strony organizatora – www.gorazdze.pl, któremu dziękujemy za zaproszenie.

Relacja z wydarzenia „GoGreen Concrete”

Za nami warsztaty „GoGreen Concrete” organizowane przez Grupę Górażdże. Nurtem przewodnim teoretyczno-praktycznego wydarzenia były cementy niskoemisyjne oraz ich znaczenie w świecie materiałów budowlanych.

Tradycyjne Jesienne Warsztaty Betonowe Grupy Górażdże zyskały w tym roku nową formułę, przekształcając się w Warsztaty Betonów Niskoemisyjnych. Impreza odbyła się w dniach 29-30 listopada 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zmiana tematyki wydarzenia po raz kolejny wskazuje kierunek, w jakim podąża cała branża, a jest nim neutralność klimatyczna.

Z naszym zainteresowaniem spotkała się szczególnie część praktyczna. Jeden z warsztatów dotyczył porównania cementu niskoemisyjnego z cementem konwencjonalnym w robotach geotechnicznych. Bardzo ciekawe było w nim prognozowanie wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą monitoringu temperatury.

Z zainteresowaniem oglądaliśmy również pokazy prezentujące technologię drukowania 3D z betonu oraz projektowanie i optymalizację receptury betonu do elementów wibroprasowanych z wykorzystaniem prasy żyratorowej.

Dzień drugi przywitał nas prezentacją dotyczącą zmian w normach cementowych regulowanych normą PN-EN 197-5 (CEM II/C-M, CEM VI) oraz projektem normy EN 197-6. Istotą tych zmian jest zwrócenie się w kierunku cementu składającego się z materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu.

To oczywiście nie wszystko. Nasi przedstawiciele mieli okazję zapoznać się także z bardzo ambitną, naukową prezentacją dotyczącą reakcji kruszywo alkalia oraz ze zmianami w dokumentach GDDKiA min. w WWiORB (Warunki Wykonania i Odbioru Prac Budowlanych).

Po szczegóły odsyłamy do strony organizatora – www.gorazdze.pl, któremu dziękujemy za zaproszenie.