W duchu odpowiedzialności za warunki życia obecnych i przyszłych pokoleń STACHEMA Polska Sp. z o.o. opiera swoją działalność o ideę zrównoważonego rozwoju, będąc aktywnym uczestnikiem w tworzeniu zrównoważonego budownictwa i obsłudze procesu budowlanego w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Na stałe w politykę i strategię biznesową firmy wpisało się przekonanie, że zrównoważony rozwój jest kluczem do najlepszych efektów, a idea ta musi iść w parze z obowiązującymi standardami oraz spełniać określone prawem wymagania w zakresie :

 • bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;
 • bezpieczeństwa i jakości produktów i usług;
 • dbałości o środowisko;
 • odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem;
 • zasady równości i szacunku w środowisku pracy;
 • podnoszenie prestiżu i potencjału firmy poprzez wspieranie rozwoju pracowników i tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy dla przyszłych pokoleń;
 • wspierania społeczności lokalnych oraz młodych pracowników nauki poprzez szeroką współpracę ze środowiskiem naukowymZałożenia polityki zrównoważonego rozwoju firmy Stachema Polska opierają się na trzech filarach:

ŚRODOWISKOWY I INNOWACYJNOŚCI

Naszą dbałość o środowisko oraz wypracowywanie innowacyjnych produktów i technologii wyrażamy podejmując następujące działania:

 • produktów mających minimalny wpływ na środowisko (wydawanie certyfikatów o oddziaływaniu na środowisko i zdrowie);
 • wykorzystanie bezpiecznych surowców, które zmniejszają ryzyko narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo;
 • optymalizacja procesów przemysłowych w celu zmniejszenia zużycia energii;
 • zgodność produktów z przepisami REACH dla substancji chemicznych oraz ze standardami międzynarodowych i krajowych certyfikatów jakości produktów;
 • systemy zarządzania i produkty zgodne z wymogami obowiązujących norm.

ASPEKT SPOŁECZNO-KULTUROWY

STACHEMA Polska kluczowe znaczenie oraz wartość w budowaniu swojej działalności przypisuje ludziom: pracownikom, ich rodzinom, klientom, współpracownikom, dostawcom, kontrahentom, społecznościom lokalnym oraz jednostkom naukowym. Misją firmy jest utrzymywanie relacji na najwyższym poziomie, wzajemna a także bezinteresowna pomoc, każdemu kto jej potrzebuje i dbanie o najwyższe dobro wszystkich.

Z pełną powagą i odpowiedzialnością priorytetowo traktowane jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz ich rodzin. Zobowiązanie to również dotyczy odpowiedzialności we współpracy ze wszystkimi uczestnikami w łańcuchu dostaw produktów i usług. Zarząd firmy inwestuje w jej rozwój poprzez tworzenie bezpiecznych miejsc pracy, rozwój pracowników oraz stwarzanie wspaniałych możliwości do wydobywania osobistego potencjału każdego z nich.

STACHEMA Polska uczestniczy w rozwoju i zwiększaniu możliwości na rynkach swoich klientów. Poprzez realizację wspólnych projektów współtworzymy rozsądny i sukcesywny wzrost standardów życia społeczności lokalnych.

  EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

  Fundamentem w osiąganiu celów firmy jest świadomość Zarządu i pracowników STACHEMA Polska, że spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju podnosi prestiż przedsiębiorstwa i działań, jakie podejmuje na rynku. Ugruntowuje dobrą kondycję ekonomiczną i stanowi element przewagi konkurencyjnej. Efektywność ekonomiczna firmy w duchu zrównoważonego rozwoju to optymalne i mądre zarządzanie oraz gospodarowanie jej zasobami. To dbałość o technologiczne rozwiązania wspierające oszczędności Przedsiębiorstwa, dzięki innowacjom materiałowym oraz ekologicznym.

   Aktualności

   • „CONCRETNE WYZWANIE Vol. 5: Ślad węglowy” – konkurs studentów Politechniki Lubelskiej

   Galeria